Офицер за заштита на лични податоци

Ѓорѓи Муржевски

e-mail: info@euromk.com.mk ; gjorgimurzevski@euromk.com.mk;

Ул. Македонија бр. 6, Скопје  

Kонтакт тел : (02) 3210-821; (02) 3210-822

Шифра на контролор: 622

Барањето може да го превземете преку следниов линк:

 Барање за увид и исправка на личните податоци